Välkommen till min mottagning för naturlig hälsa

Jag heter Margaretha Orvelius och arbetar sedan 30 år tillbaka med att hjälpa människor bli friska på naturlig väg. Att arbeta med naturlig hälsa innebär att jag använder mig av metoder som stärker kroppens egen inneboende läkekraft. Mitt främsta instrument är den klassiska homeopatin, som är en väl beprövad och framgångsrik läkemetod sedan mer än 200 år. Homeopatiska läkemedel kan på ett raffinerat sätt stimulera kroppens självläkande krafter och hjälpa till att återställa hälsan på helt naturlig väg.

Jag har en gedigen utbildning i homeopati och medicin och är statligt examinerad heilpraktiker (naturläkare) i homeopatins hemland Tyskland, där jag bodde under många år. Jag har också på senare år vidareutbildat mig inom näringsmedicin för att få ytterligare verktyg att hjälpa människor återfinna vägen till naturlig hälsa. I botten är jag utbildad socionom med mångårig erfarenhet som kurator, vilket ger mig en stabil grund i arbetet med människor.


”Den naturliga läkande kraften som finns inom var och en är den     starkaste kraften för att bli frisk”           Hippokrates ~

© Margaretha Orvelius 2024