HOMEOPATI  en naturlig väg till hälsa

Homeopati är en medicinsk behandlingsmetod som går ut på att stimulera och stärka kroppens egna naturliga läkekrafter. Det är en effektiv och djupverkande metod som hjälper kroppen att återställa hälsan på naturlig väg. Inom homeopatin utgår man ifrån grundtanken att varje organism har en inneboende förmåga att läka sig själv. Sjukdom är tecken på att denna självläkande förmåga är nedsatt och att kroppen är i obalans. De homeopatiska läkemedlen, som består av ytterst små doser av naturliga ämnen, kan på ett effektivt och skonsamt sätt nå grundorsaken till denna obalans och stimulera kroppens egen läkningsförmåga.

Kort historik

De tankegångar som ligger till grund för homeopatin går tillbaka långt i historien. Att lika botar lika var känt redan av Hippokrates, “läkekonstens fader”, för 2000 år sedan. Men den som utarbetade homeopatin som medicinsk vetenskap till en systematiserad terapiform var den tyske läkaren och apotekaren Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843). Hahnemann var missnöjd med de många biverkningar som dåtidens mediciner hade och han började söka nya vägar för att kunna hjälpa människor på ett mer skonsamt sätt. Efter hand har metoden finslipats och vidareutvecklats av Hahnemanns många efterföljare och idag är homeopatin ett etablerat medicinskt system i de flesta länder runt om i världen och en vetenskap på stark frammarsch. 

Lika botar lika

Homeopati bygger på en läkeprincip som innebär att ett ämne som kan framkalla vissa sjukdomssymtom hos en frisk människa också kan bota dessa symtom hos en sjuk människa. Man brukar säga att ”lika botar lika”. Ett enkelt exempel är vanlig gul lök; när man skär lök börjar ögonen svida och tåras och näsan att rinna. Besvären lindras om man öppnar fönstret och får in frisk luft. Lök (allium cepa) i homeopatisk form ges bl.a vid förkylning eller hösnuva som uppvisar dessa symtom.

Helhetssyn

Inom homeopatin betraktas människan som en helhet, där kropp och själ samverkar och utgör en odelbar helhet. Sjukdom har sin orsak i en obalans i hela organismen och det är enbart genom att behandla denna helhet som balansen kan återställas och varaktig läkning kan ske. Genom sitt fokus på helheten och sammanhangen mellan de olika symtomen kan homeopatin hjälpa organismen till läkning inifrån och på alla plan; fysiskt såväl som emotionellt och mentalt.

Individuell behandling

Varje människa är unik och reagerar på sitt specifika sätt med individuella sjukdomssymtom. Därför är homeopatisk behandling alltid individuell. Två människor med samma medicinska diagnos kan ha helt olika symtom och kan därför behöva olika homeopatiska läkemedel. Grundprincipen är att det inte finns ett särskilt homeopatiskt läkemedel som passar för en viss sjukdom, utan det är hela symtombilden, där även konstitution och personlighet ingår som en viktig del, som man tar hänsyn till vid val av homeopatiskt läkemedel.

Homeopatiska läkemedel

De homeopatiska läkemedlen framställs av naturliga ämnen, hämtade från växt-, mineral- eller djurriket. De produceras helt på naturlig väg vilket gör framställningen bade billig och skonsam för miljön. Tillverkningen sker genom en process av gradvist utökad förtunning samt skakning, s.k. potensering, en process som gör att ämnets läkande egenskaper förstärks. Homeopatiska läkemedel är testade på friska människor och ger inga skadliga biverkningar, förutsatt att de används på rätt sätt. De säljs som piller (globuli), tabletter eller dilution (droppar).

Vill du läsa mera om homeopati hittar du mer info på länksidan. Där finns bl.a. också information om forskning inom homeopati.

© Margaretha Orvelius 2020