NÄRING

Kost och näring

Näring och hälsa hör ihop. Maten ska vara vår medicin och bidra till att hålla oss friska. Kroppens funktioner är beroende av fullvärdig, näringsrik kost för att kunna fullgöra sina uppgifter. Näringen är kroppens byggstenar och ger oss energi. Viktiga funktioner som immunförsvaret, homonsystemet och nervsystemet är beroende av att vi får den näring vi behöver för att fungera optimalt. Maten ska tillgodose oss med tillräcklig näring, men den mat vi äter idag är inte alltid så nyttig som den borde vara. Våra livsmedel har förändrats, (”förädlats”) på ett sätt som gör att näringen ofta går förlorad. De innehåller dessutom både för mycket tillsatser och ”tomma” kalorier, som stör kroppens naturliga processer. Stress tömmer också kroppen på viktiga näringsämnen, vilket ökar behovet av bra, näringsriktig mat. Vårt näringsbehov ska i första hand tillgodoses via kosten, därför är det viktigt att se till att maten är av god kvalitet och i möjligaste mån ekologiskt odlad. För de flesta av oss är det nödvändigt att komplettera med näringstillskott. Viktigt är då att man ser till att tillskotten, liksom maten, är av hög kvalitet. 

Bra näringstillskott kan du bl.a. köpa här: 

www.homeopatimalmo.vitamera.se

Hårmineralanalys

För att få en bild av hur näringssituationen ser ut kan man använda sig av en s.k. hårmineralanalys. Håret har samma mineralinnehåll som kroppens övriga vävnader och man kan därför genom ett enkelt hårprov få en bild av kroppens mineralbalans, vilket i sin tur återspeglar kroppens inre miljö. Resultatet visar inte bara kroppens näringsmässiga status utan även toxisk belastning i form av tungmetaller. 

Jag använder mig av Analytical Research Labs (ARL) i USA, som är ett världsledande laboratorium för hårmineralanalyser. Analyssvaret (på engelska) är omfattande och ger förslag till ett individuellt utarbetat åtgärdsprogram.

Läs mera om hårmineralanalys och ARL på  www.arltma.com

© Margaretha Orvelius 2020