BEHANDLING

Behandling

Att inleda en homeopatisk behandling är att påbörja en process. Det är viktigt för mig att du som patient är klar över att behandlingen inte syftar till att enbart undanröja symtom utan målsättningen är att hjälpa organismen läka på djupet. Eftersom homeopatiska läkemedel verkar på hela organismen kan läkeprocessen starta på ett djupare plan och kanske märker du endast diffusa förändringar i början. Ofta känner vi av skillnader i sinnestillstånd eller energi i början av en homeopatisk behandling, medan de fysiska besvären till en början kan vara oförändrade, eller kanske t.o.m. förvärras något. Detta är helt i sin ordning och ett tecken på att läkningen kommit igång. Kroppens läkeprocess behöver få verka i lugn och ro, i den takt som behövs, och det är viktigt att ha tålamod och vara uppmärksam på förändringar i kroppens uttrycksmönster. Homeopatisk behandling är därför ett teamarbete mellan mig som behandlare och dig som patient. 

Konsultation

Homeopatisk behandling är baserad på samtal. Jag behöver få så mycket information som möjligt om hur besvären yttrar sig hos just dig. Jag gör inga fysiska undersökningar, utan det är din berättelse, med din upplevelse i centrum, som ligger till grund för min ordination. Jag är t.ex. intresserad av när eller i vilka sammanhang besvären uppträder eller förvärras, liksom om det finns något som gör att det kan kännas bättre. Tillsammans försöker vi också kartlägga hur situationen var när besvären uppstod för första gången, för att förstå vad som kan ha lett fram till problemet. Detta har stor betydelse för läkeprocessen. Ibland behöver något hinder för läkningen undanröjas, t.ex. toxiska belastningar eller blockeringar i form av något (ibland omedvetet) trauma. Jag behöver också lära känna dig lite som person, bl.a. hur dina reaktionsmönster ser ut, förstå vad stress innebär för dig, om det finns frågor du grubblar över, sorg, olösta konflikter eller vantrivsel som kanske kan påverka ditt mående? Grundläggande i konsultationen är förstås också frågor om kost och näring, sömn, vila och återhämtning, som är avgörande faktorer för att kroppen ska kunna läka. 

Konsultationerna spänner över ett brett spektrum och det är viktigt att vi har ordentligt med tid för samtalen. Det är också viktigt med regelbundna uppföljningar, för att det ska bli kontinuitet i behandlingen. Till en början får du komma på återbesök med 4-6 veckors mellanrum, efter hand som du blir bättre med allt längre intervaller. Hur lång tid du behöver gå i behandling är individuellt och beror bl.a på arten av dina besvär och hur länge du haft dem, men vanligtvis kan man räkna med 6-12 månaders behandlingstid vid kroniska besvär. 

Enligt svensk lag får jag inte behandla barn under 8 år samt gravida.

 

© Margaretha Orvelius 2020