CEASE

CEASE-terapi

CEASE är en behandlingsmetod som kan användas för att behandla biverkningar av vaccinationer, kraftig medicinering eller andra toxiska substanser. CEASE-terapin utvecklades av den holländske läkaren och homeopaten Dr. Tinus Smits som en metod att behandla autism hos barn. Enligt Dr. Smits bidrar toxinansamlingar i kroppens vävnader till blockeringar som leder till störningar på djup nivå. Dessa störningar handlar oftast om energetiska avtryck av substansen, snarare än toxinet självt. Med hjälp av speciellt framtagna homeopatiska preparat, s.k. isopatiska medel, som är tillverkade av samma substans som förorsakat störningen, kan dessa toxinavtryck ledas ur kroppen och på så sätt åstadkomma en avgiftning (avstörning är en korrektare översättning) så att läkning kan främjas.

Mera om CEASE-metoden finns att läsa på www.cease-therapy.com

Enligt svensk lag får jag inte behandla barn under 8 år. I dessa fall hänvisar jag till mina kollegor i Danmark. Kontaktuppgifter finns på hemsidan ovan.© Margaretha Orvelius 2020